Jūsu pienākumi

Lai tiesas process būtu taisnīgs un efektīvs, arī jums tajā ir jāpilda savi pienākumi. Jūs nevarēsiet sūdzēties par savu cilvēktiesību pārkāpumu, ja pats ar savu rīcību būsiet to pieļāvis vai nebūsiet centies to novērst tiesas procesā.

Mums dažkārt gribētos domāt, ka nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu ir tikai un vienīgi tiesas un valsts pienākums. Patiešām, valsts pienākumos ietilpst tiesu sistēmas un tādu procedūru izveide, kas nodrošina taisnīgu tiesu. Arī cilvēktiesības un tiesības uz taisnīgu tiesu aizsargā valsts. Ja jūsu tiesības būs pārkāptas, tad valstij  var nākties par to atbildēt un piešķirt jums kompensāciju.

Taču tiesas process var būt taisnīgs un efektīvs tikai tad, ja arī jūs pildāt savus pienākumus. Jūs nevarēsiet saukt valsti pie atbildības par jūsu paša rīcības sekām, ja nebūsiet pildījis savus pienākumus un tādējādi pieļāvis to, ka tiek aizskartas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Lai aizsargātu savas tiesības, jums ir:

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma