Pamata garantijas

Pieņēmums, ka jūs neesat vainīgs tikmēr, kamēr jūsu vaina nav pierādīta, un tiesības neliecināt pret sevi ir jūsu kā apsūdzētā pamattiesības kriminālprocesā. Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var būt pārkāptas, ja šīs pamattiesības netiek ievērotas.

Pamattiesības kriminālprocesā ietver divus svarīgus aspektus: nevainīguma prezumpciju un tiesības neliecināt pret sevi. Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var būt pārkāptas, ja šīs pamattiesības netiek ievērotas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma