Pierādījumi

Spriedumam jūsu lietā ir jābūt balstītam uz pierādījumiem. Prokuratūrai ir jāsavāc pietiekami daudz pierādījumu, lai tiesa varētu konstatēt jūsu vainu konkrētā noziedzīgā nodarījumā.

Par pierādījumiem tiesā var kalpot rakstveida dokumenti, video un audio ieraksti, datu nesēji, liecinieku sniegtās liecības, ekspertu vai kompetentu iestāžu atzinumi, kā arī lietiskie pierādījumi.

Jums ir tiesības iesniegt tiesā arī savus pierādījumus un aicināt uz tiesu savus lieciniekus. Tiesai jānodrošina jums un prokuroram vienlīdzīgas iespējas iesniegt pierādījumus.

Tiesā iesniegtajiem pierādījumiem jāattiecas uz lietu un jābūt iegūtiem likumīgā ceļā. Tiesā nekad nevar izmantot tādus pierādījumus, kas iegūti ar spīdzināšanu vai draudiem jūsu vai citas personas dzīvībai vai veselībai.

Ja šie noteikumi tiesā netiek ievēroti, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma