Procesuālās garantijas

Katras lietas izskatīšanā tiesā ir jāievēro noteiktas procesuālās garantijas. Tās garantē, ka jūs varat pilnvērtīgi piedalīties efektīvā tiesas procesā.

Procesuālās garantijas nodrošina, ka:

  • jums tiek dota iespēja pilnvērtīgi piedalīties tiesas procesā;
  • tiesas process ir efektīvs;
  • tiesas process ir atklāts un pakļauts sabiedrības kontrolei.

Garantijas

Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver vairākas garantijas. Tās nodrošina, ka jums tiek dota iespēja saprast tiesas procesā notiekošo un paust savu nostāju tiesā ar tādiem pašiem noteikumiem kā apsūdzības uzturētājam – prokuroram. Šīs garantijas attiecas uz visu tiesas procesu. Tās ietver gan jūsu tiesības lietot valodu, kuru jūs protat, gan jūsu tiesības apelācijas instances tiesā, ja jūsu lietā ir pārsūdzības iespējas. 

Tiesības uz taisnīgu tiesu paredz arī to, ka tiesas procesam jābūt ātram un efektīvam, atklātam un pieejamam sabiedrības uzraudzībai. Tas nozīmē, ka tiesas procesam un spriedumam parasti jābūt pieejamam sabiedrībai. Spriedumam jābūt pietiekami pamatotam, lai jūs, kā arī jebkurš cits sabiedrības loceklis saprastu, kādēļ tiesa ir taisījusi tieši šādu nolēmumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma