Kriminālprocess notiks latviešu valodā. Visi tiesas dokumenti, ieskaitot tiesas sēžu protokolus un spriedumu, tiks sagatavoti valsts valodā.

Ja jūs neprotat latviešu valodu, jums ir tiesības visās kriminālprocesa stadijās lietot tādu valodu, kuru protat. Šādā gadījumā jūs varat pieprasīt, lai tiesa jums nodrošina bezmaksas tulka palīdzību.

Tulks

Tulks pārtulkos procesuālos dokumentus un visu, kas procesā tiek runāts, jums saprotamā valodā, taču tā var nebūt jūsu dzimtā valoda vai cita jūsu izraudzīta valoda.

piemērs Ja jūsu dzimtā valoda ir franču valoda, taču jūs protat arī angļu valodu, tad jūsu tiesības nebūs pārkāptas, ja tiesa jums nodrošinās tulkojumu angļu valodā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma