Tūlītējs dzīvības, veselības vai brīvības apdraudējums

Policijas amatpersonām ir svarīgi mācēt atpazīt situācijas, kad reāli ir apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība vai brīvība, lai tās varētu pieņemt lēmumu par nošķiršanu.

Lēmumu par nošķiršanu lietās par vardarbību ģimenē izsniedz policija, ja tās amatpersonas, ierodoties notikuma vietā, konstatē “tūlītēju dzīvības, veselības vai brīvības apdraudējumu”. Tā kā juridiskā regulējuma atslēgvārds ir “tūlītējs apdraudējums”, dažkārt policija vilcinās pieņemt lēmumu par nošķiršanu, ja fiziskās vardarbības akts jau ir noticis un varmāka pēc policijas ierašanās ir šķietami nomierinājies. Tomēr šādos gadījumos ir svarīgi saprast agresora uzspiestās varas un kontroles dabu un attiecīgi, lemjot par to, vai pastāv tūlītējs apdraudējums, ņemt vērā to, ka:

  • Ja policija neveiks nekādus pasākumus, pēc tās amatpersonu aiziešanas varmāka, visticamāk, sāks “sodīt” savu upuri par ziņošanu policijai
  • Vardarbība ģimenē nav viena atsevišķa fiziska uzbrukuma epizode un, visticamāk, turpināsies, pat ja varmāka pēc policijas ierašanās šķiet mierīgs un neizrāda agresiju
  • Ir svarīgi izvērtēt pagātni un iepriekšējos vardarbības aktus, to smagumu, biežumu un dabu, it īpaši to, vai ir izteikti draudi nogalināt, vai ir bijušas žņaugšanas vai seksuālās vardarbības epizodes, jo ir nepieciešama skaidrība par to, vai konkrētajā ģimenē nepastāv slepkavības risks

Policijai nekādos apstākļos nevajadzētu:

  • Mēģināt izšķirt strīdu un samierināt puses, jo vardarbība ģimenē ir nevis gluži vienkārši ģimenes strīds, bet gan uzspiestas varas un kontroles attiecības, kurās vardarbība tiek izmantota pārākuma panākšanai un uzturēšanai
  • Vainot upuri par “strīda uzsākšanu” vai attaisnot vardarbību sakarā ar to, ka varmāka un/vai upuris lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, jo ir jāsaprot, ka galvenais cēlonis, kas noved pie vardarbības ģimenē, ir nevis apreibinošu vielu lietošana, bet gan varmākas pārliecība, ka upurim jāpakļaujas viņa prasībām

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma