Noziedzīgi nodarījumi

Personu pie kriminālatbildības var saukt par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā tīšs miesas bojājums, slepkavība, draudi izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus, izvarošana un citi nodarījumi.

Vardarbība ģimenē & noziedzīgi nodarījumi

Lai gan Krimināllikumā vardarbība ģimenē nav kvalificēta kā atsevišķs noziedzīgs nodarījums, tomēr varmāku var saukt pie kriminālatbildības, ja viņa nodarījums atbilst tāda noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kurš līdz ar attiecīgo atbildību Krimināllikumā ir paredzēts. Tādi nodarījumi ir, piemēram, slepkavība, miesas bojājumu (smagu, vidēji smagu, vieglu) nodarīšana, draudi izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus, prettiesiska aizturēšana, izvarošana, seksuāla vardarbība, spīdzināšana un citi.

Atbildību pastiprinoši apstākļi

Krimināllikums vardarbību ģimenē atzīst par atbildību pastiprinošu apstākli. Proti, vardarbība ģimenē tiek uzskatīta par atbildību pastiprinošu apstākli gadījumā, kad noziedzīgais nodarījums, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vai noziedzīgs nodarījums pret tikumību un dzimumneaizskaramību izdarīts pret radinieku. Radinieks ir persona, kuram varmāka ir pirmās vai otrās pakāpes radinieks, laulātais vai bijušais laulātais, persona, kam ar varmāku ir vai ir bijušas nereģistrētas kopdzīves attiecības vai kopīga (nedalīta) saimniecība.

Tātad gadījumā, ja vardarbības akts (piemēram, miesas bojājumi vai seksuāla vardarbība) ir vērsts pret radinieku vai intīmo partneri, varmāka tiks saukts pie atbildības par konkrēto nodarījumu, kurš turklāt izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos. Tāda apsūdzība paredz arī smagāku sodu. Tādējādi Krimināllikums atzīst vardarbību ģimenē par smagāku vardarbības formu nekā atsevišķs vardarbības akts pret personu, ar kuru varmākam nav tuvu attiecību.

Noziedzīgi nodarījumi pret bērniem

Krimināllikumā arī paredzēti īpaši noteikumi attiecībā uz bērniem, lai novērstu nežēlību un vardarbību pret viņiem, un tādējādi ir atzīts, ka noziegums ir nežēlīga vai vardarbīga izturēšanās pret nepilngadīgo, ja ar to nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja to nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs. Tādējādi vardarbība ģimenē, kas skar bērnu, tiek uzskatīta par noziegumu pat tad, ja tās rezultātā nav nodarīts nekāds miesas bojājums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma