Razvyazkin pret Krieviju

(Ieslodzījuma vietas – disciplinārlietu izskatīšanas process)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 3. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Razvyazkina kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Viņu atkārtoti disciplināri sodīja par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, piemērojot tādus sodus kā ievietošanu soda izolatorā un vieninieku kamerā. 

Sūdzība

Razvyazkin kungs sūdzējās saskaņā ar Konvencijas 3. pantu par to, ka gandrīz trīs gadu garumā bez pārtraukuma viņš atradās soda izolatorā. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka aizliegums kontaktēties ar citiem ieslodzītajiem drošības, disciplināro vai aizsardzības iemeslu dēļ pats par sevi nav vērtējams kā necilvēcīga izturēšanās. Tiesa atzīmēja, ka ir jānorāda būtiski iemesli, ja atrašanās soda izolatorā tiek pagarināta. Šādam lēmumam jāsatur iestāžu izvērtējums, kuru veicot ņem vērā jebkādas izmaiņas ieslodzītā apstākļos un uzvedībā. Iemeslu uzskaitījumam jābūt jo detalizētākam un pamatotākam, kad sods ieilgst. 

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka nacionālās iestādes nebija sniegušas nekādus būtiskus iemeslus tam, lai personas ievietošana soda izolatorā būtu tik ilgstoša. Nepastāvēja arī objektīvs izvērtējums, vai atkārtota ievietošana soda izolatorā sasniedz savus mērķus. Tādējādi Tiesa konstatēja, ka pieteicēja ievietošana soda izolatorā klasificējama kā necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023