Ja uzskatāt, ka videonovērošana veikta nelikumīgi un jūsu tiesības uz privāto dzīvi ir pārkāptas, jums ir tiesības sūdzēties.

Videonovērošana, videoierakstu izdarīšana un videomateriāla vēlāka izmantošana neapšaubāmi ierobežo jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Ja neesat piekritis būt par videonovērošanas subjektu gadījumos, kad jūsu piekrišana ir nepieciešama, jūs varat sūdzēties par attiecīgajām darbībām, lai arī kas tās būtu veicis – valsts iestāde, fiziskā persona vai privāta sabiedrība.

Piemēram, ja bez jūsu piekrišanas esat kļuvis par videonovērošanas subjektu privātā peldbaseinā un uzskatāt, ka videonovērošana veikta prettiesiskā vai nesamērīgā veidā, jūs varat sūdzēties. Tā, piemēram, jūs varat sūdzēties arī tad, ja esat filmēts valsts iestādes telpās, kur netiek sniegta informācija par videonovērošanu, un tas nav bijis likumā paredzēts izņēmuma gadījums, kad šāda informēšana nav nepieciešama.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kā aizstāvēt savas tiesības un kā pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad tās ir pārkāptas.

Resursi

Atjaunots 25/03/2022