Kā pieprasīt kompensāciju par prettiesisku videonovērošanu, ko veikusi valsts iestāde vai indivīds/privāta sabiedrība?

Ja uzskatāt, ka videonovērošana un videoierakstu izdarīšana veikta prettiesiskā veidā, proti, bez jūsu piekrišanas un/vai neievērojot speciālās likuma normas, jūs varat pieprasīt kompensāciju no valsts iestādes, fiziskās personas vai privātās sabiedrības, kura vākusi un apstrādājusi videoierakstus.

Jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi, ir noteiktas Latvijas Republikas Satversmē.

Atcerieties, ka varat pieprasīt kompensāciju par materiāliem (finansiāliem) zaudējumiem un/vai morālo kaitējumu, ko esat cietis sakarā ar videonovērošanu vai videoierakstā ietvertā jūsu attēla prettiesisku apstrādi.

Sūdzības iesniegšanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no datu pārziņa statusa, proti, no tā, vai datu pārzinis ir publiska institūcija vai indivīds/privāta sabiedrība.

Resursi

Atjaunots 06/06/2019