Jums ir tiesības sūdzēties, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi vai citas cilvēktiesības. Ir noteikti dažādi veidi, kādos jūs varat sūdzēties par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu laulību, tai skaitā par valsts iestāžu atteikšanos to reģistrēt, kā arī par jautājumiem, kas saistīti ar laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu.

Uzziniet vairāk:

Atjaunots 09/10/2018