Dažos īpašos gadījumos sūdzība iesniedzama speciālām iestādēm, kas izveidotas, lai izskatītu īpaša veida sūdzības un sakarā ar tām, piemēram, veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu vai novērtētu veselības aprūpes kvalitāti.

Īpašai iestādei jums sava sūdzība jāiesniedz tad, ja ieslodzījuma vietas administrācija nav uzskatāma par pietiekami kvalificētu vai neatkarīgu institūciju šīs sūdzības izskatīšanai un ir citas, īpaši šāda veida sūdzību izskatīšanai izveidotas iestādes. 

Visbiežāk sastopamie vispārējās procedūras izņēmumi ir šādi:

Resursi

Atjaunots 12/10/2018