Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un spīdzināšanas aizliegums

Ko sevī ietver pienākums nodrošināt cilvēcīgu un cieņpilnu izturēšanos, un kā novērtēt, vai ir noticis pārkāpums?

Ikvienam ir tiesības uz to, lai pret viņu izturas cilvēcīgi un ar cieņu. Tas nozīmē, ka valsts darbinieki ne tikai nedrīkst pret jums izturēties necilvēcīgi vai pazemojoši vai, vēl jo vairāk, nedrīkst jūs spīdzināt, bet viņiem ir arī aktīvi jūs jāaizsargā un jāizmeklē ikviens gadījums, kad kāds pret jums izturējies iepriekš minētajā veidā.

Uzziniet vairāk:

Resursi

Atjaunots 30/08/2021