Ko sevī ietver pienākums aizsargāt tiesības uz dzīvību, un kā novērtēt, vai ir noticis šo tiesību pārkāpums?

Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību. Tas nozīmē, ka valsts darbinieki ne tikai nedrīkst bez attaisnojoša iemesla atņemt dzīvību, bet viņiem tā arī aktīvi jāaizsargā un jāizmeklē jebkurš nedabiskas nāves gadījums. 

Tas nozīmē, ka: 

  • valsts darbinieki drīkst pielietot letālu spēku tikai noteiktās izņēmuma situācijās un tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams;
  • ja valsts darbinieki apzinās, ka kāda dzīvība ir briesmās vai tai var draudēt briesmas, viņiem ir pienākums darīt visu, kas saprātīgi iespējams, lai to aizsargātu;
  • ja kāda dzīvība ir laupīta, valstij ir pienākums attiecīgo gadījumu izmeklēt.

Lasiet vairāk:

Resursi

Atjaunots 08/09/2021