Ikvienam ir tiesības paust savu viedokli un domas un dalīties ar informāciju jebkādā formā. Cilvēktiesību jomā to sauc par izteiksmes brīvību. Tā liedz valstij un jebkuram sabiedrības loceklim veikt cenzūru. Izteiksmes brīvība var tikt ierobežota vienīgi ļoti nopietnu iemeslu dēļ.

Resursi

Atjaunots 01/09/2021