Naida runas izplatīšana ir noziegums, par kuru atbildīgs ir tā izdarītājs. Viņam var tikt piemērotas dažādas atbildības formas atkarībā no tā, kur un kā naida runa tika izpausta.

Naida runa kurina naidu un mudina uz vardarbību pret konkrētām personām vai personu grupām konkrētu tām piemītošu īpašību dēļ.  Izteiksmes brīvība neaizsargā naida runu, un tā ir likumīgi novēršama un sodāma.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Tiesības uz taisnīgu tiesu tiek piemērotas visām atbildības formām. Gan nozieguma izdarītājam, gan cietušajam ir tiesības un pienākumi tiesas procesā. Uzziniet vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Par šo sadaļu

Šī Gida sadaļa skaidros, kādās formās tiek īstenota atbildība par naida runu.

Uzziniet vairāk par atbildību:

Resursi

Atjaunots 20/08/2021