Kā sūdzēties, ja uzskatāt, ka pret jums ir vērsta naida runa?

Ja pret jums ir vērsta naida runa, jūsu rīcībā ir vairāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Parasti lietas par naida kurināšanu tiek izskatītas kriminālprocesā, bet papildus tam jūs varat celt arī civilprasību par kompensācijas piešķiršanu.

Sūdzība izplatītājam

Atsevišķos gadījumos var būt saprātīgi sazināties ar naida runas izplatītāju platformu, piemēram, ziņojot par naida runu vai tai līdzīgiem izteikumiem, ko pamanāt sociālajos medijos. Jo īpaši lietderīgi tas ir gadījumos, kad jūs neesat tiešais naida runas upuris un nevēlaties uzsākt kriminālprocesu

Tikpat svarīgi ir novērtēt, vai platforma, kas izvieto un izplata naida runu, ir par to atbildīga. Ja platforma atsakās dzēst naida runu vai tajā ietilpstošus izteikumus, tai var nākties maksāt soda naudu vai tai var tikt piemērota bargāka atbildība. Tādā gadījumā jūs varētu no tās prasīt kompensāciju.

Kriminālprocess

Ja uzskatāt, ka pret jums ir vērsta naida runa, varat lūgt policiju, lai tā ierosina kriminālprocesu. 

Ja policija noraida jūsu lūgumu par kriminālprocesa ierosināšanu, bet jūs uzskatāt, ka tās lēmums nav pamatots, tad varat to pārsūdzēt jūsu lietu uzraugošajam prokuroram. Šāda pārsūdzība jāiesniedz 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Pārsūdzības procedūrai un termiņam jābūt norādītam pašā lēmumā.

Uzziniet vairāk par kriminālatbildību.

Civilprasība

Neatkarīgi no kriminālprocesa iznākuma jums ir tiesības pieprasīt finansiālu kompensāciju no naidu kurinošu izteikumu autoriem vai izplatītājiem, kuri radījuši jums morālo kaitējumu vai materiālus zaudējumus. Šādu prasību jūs varat celt šādos gadījumos:

  • Pirmkārt, ja policija ierosina krimināllietu un izvirza apsūdzību, jūs kriminālprocesā varat pieprasīt kaitējuma kompensāciju no apsūdzētā. Ja jūsu prasība par finansiālu kompensāciju nav vai nav pilnībā apmierināta kriminālprocesa ietvaros, jūs varat celt atsevišķu civilprasību. 
  • Otrkārt, pat tad, ja policija un prokurors atsakās uzsākt kriminālizmeklēšanu, jūs varat celt civilprasību pret naidu kurinošu izteikumu autoru vai izplatītāju un pieprasīt finansiālu kompensāciju. Šādā gadījumā jums būs jāpierāda, ka attiecīgie izteikumi (vai citas izpausmes formas) ir radījuši jums morālo kaitējumu vai materiālus zaudējumus. 
  • Treškārt, jūs varat celt civilprasību pret naidu kurinošu izteikumu autoru vai izplatītāju un pieprasīt finansiālu kompensāciju pat tad, ja nelūdzat policiju uzsākt kriminālprocesu. Šādā gadījumā jums būs jāpierāda, ka attiecīgie izteikumi (vai citas izpausmes formas) ir radījuši jums morālo kaitējumu vai materiālus zaudējumus.

Uzziniet vairāk par civilatbildību.

Prasība goda un cieņas aizskāruma gadījumā

Pat tad, ja aizvainojošie izteikumi netiek atzīti par naida kurināšanu, proti, par noziedzīgu nodarījumu, jums ir tiesības tos uzskatīt par goda un cieņas aizskārumu un sūdzēties par to. Uzziniet vairāk par goda un cieņas aizskārumu un kā par to sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 22/08/2021