Publiska naida runa kurina naidu vai aicina uz vardarbību pret atsevišķiem pēc noteiktas pazīmes identificējamiem indivīdiem vai šādu indivīdu grupām, un par to var sodīt likumā noteiktā kārtībā. Tomēr naida runa ir jānošķir no naida nozieguma.

Atšķirība starp naida runu un naida noziegumu

Gandrīz ikviens prettiesisks nodarījums, par kuru likumā paredzēta atbildība, var tikt uzskatīts par naida noziegumu, ja tam ir divi raksturīgie elementi – saskaņā ar likumu tas ir kvalificējams kā kāds konkrēts prettiesisks nodarījums, un tā motīvs ir balstīts uz aizspriedumiem. Taču naida runa pati par sevi ir specifisks prettiesiska nodarījuma veids. Tā izpaužas kā publiski izteikumi, ar kuriem runātājs izplata, kurina, attaisno vai kūda uz naidu vai vardarbību pret personu vai personu grupu, kas atpazīstama pēc noteiktām pazīmēm, tādām kā, piemēram, rase, etniskā piederība, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, uzskati vai veselības stāvoklis, un kuru mērķis ir graut cilvēka godu un cieņu. Naida runai, atšķirībā no naida nozieguma, nav tāda elementa kā “pamata noziegums”. Naida runa, ja vien tās motivācija nav saistīta ar aizspriedumiem vai neiecietību, tiks kvalificēta nevis kā krimināli sodāms noziedzīgs nodarījums, bet tikai kā cilvēka izpausmes veids. Tātad naida noziegums ir daudz plašāks jēdziens nekā naida runa.

svarīgi Naida runai un naida noziegumam ir atsevišķas līdzīgas pazīmes, proti, gan vienu, gan otru motivē naids vai neiecietība pret indivīdiem vai sabiedrības grupām ar noteiktām pazīmēm. Dažreiz naida noziegumu laikā nozieguma izdarītāji mēdz publiski paust naidu vai slavināt vardarbību pret upuri viņa etniskās piederības, reliģijas vai citu pazīmju dēļ. Tādēļ Latvijā naida runu valsts iestādes un indivīdi bieži piemin naida noziegumu kontekstā un naida runa var tikt kvalificēta kā naida noziegums.

Latvijā naida runa ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, kā noteikts Krimināllikuma 78. pantā un 150. pantā. Naida runu neaizsargā izteiksmes brīvība.

Uzziniet vairāk par naida runu.

Naida runas pazīmes naida noziegumos

Naida runas pazīmes dažreiz var būt manāmas pirms, pēc naida nozieguma vai tā izdarīšanas laikā, un valstij ir pienākums veikt izmeklēšanu, tiklīdz šādas pazīmes ir pamanītas.

piemērs Ja pret geju pāri vērsta uzbrukuma liecinieki apgalvo, ka pirms tam dzirdējuši nozieguma izdarītāju izkliedzam homofobiskus saukļus, šai liecībai jāpievērš īpaša uzmanība gan izmeklēšanas laikā, gan turpmāk.

Ja nozieguma izdarītāja rīcībā ir tādi aizspriedumus popularizējoši priekšmeti kā grāmatas, mūzika vai plakāti, arī tas jāņem vērā, veicot izmeklēšanu.

piemērs Ja noticis uzbrukums ārvalstnieku grupai un kratīšanas laikā  nozieguma izdarītāja dzīvesvietā policija atrod ksenofobiskus plakātus, arī tas jāņem vērā izmeklēšanā.

Resursi

Atjaunots 20/08/2021