Jums ir tiesības izvēlēties un nolīgt juristu, kas jūs pārstāvēs administratīvo pārkāpumu procesā. Šajā procesā netiek automātiski nodrošināta valsts apmaksāta juridiskā palīdzība.

Tiesības uz juridisko palīdzību

Jums ir tiesības nolīgt juristu jebkurā administratīvo pārkāpumu procesa stadijā. Tas nozīmē, ka jurista pakalpojumus jūs varat izmantot jau tad, kad jūsu lieta vēl tiek izskatīta valsts iestādē.

Jūsu jurists var piedalīties visās procesa stadijās, kurās nepieciešama jūsu klātbūtne.

Valsts apmaksāts jurists

Valsts pienākums ir garantēt jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu. Tādēļ valstij ir jums jānodrošina juridiskā palīdzība tikai tad, ja:

  • jūs nevarat to atļauties, bet
  • bez tās nav iespējams nodrošināt taisnīgu lietas izskatīšanu. 

Cilvēktiesības paredz, ka šādos gadījumos jums būtu jāsaņem bezmaksas juridiskā palīdzība, lai jūs netiktu nostādīts sliktākā situācijā nekā jūsu oponents un varētu efektīvi sevi aizstāvēt. Pretējā gadījumā var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu. 

piemērs Jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, ja jūsu lieta ir tik sarežģīta, ka bez jurista palīdzības jūs nevarat pilnvērtīgi piedalīties lietas izskatīšanā un saprast procesā notiekošo.

Latvijas regulējums

Diemžēl Latvijas likumi neparedz bezmaksas juridisko palīdzību administratīvo pārkāpumu lietās. Tādēļ jums nāksies sevi pārstāvēt un aizstāvēt pašam vai arī maksāt par jurista pakalpojumiem. Taču valsts ir atbildīga par cilvēktiesību aizsardzību un tai var nākties atbildēt gadījumā, ja godīgs un taisnīgs tiesas process jums nav nodrošināts tādēļ, ka nevarat atļauties noalgot juristu, un ir pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Kā sūdzēties?

Ja jūs patiešām nevarat apmaksāt jurista pakalpojumus un līdz ar to nespējat pilnvērtīgi piedalīties lietas izskatīšanā un saprast, kas tiesas procesā notiek, jo tas ir pārāk sarežģīts, jums tomēr visās tiesas instancēs vajadzētu prasīt, lai tiesa jums nodrošina bezmaksas juridisko palīdzību. Ja saņemsiet atteikumu, jums vēlāk būs iespēja sūdzēties par jūsu tiesību iespējamo aizskārumu citās nacionālajās vai starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās.

Resursi

Atjaunots 11/11/2018