Lai tiesas process būtu taisnīgs un efektīvs, arī jums ir jāpilda savi pienākumi. Jūs nevarēsiet sūdzēties par savu cilvēktiesību pārkāpumu, ja pats ar savu rīcību būsiet to veicinājis vai nebūsiet centies to novērst jau tiesas procesā.

Mums dažkārt gribētos domāt, ka nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu ir tikai un vienīgi tiesas un valsts pienākums. Tik tiešām, valsts pienākumos ietilpst tādas tiesu sistēmas un tādu procedūru izveide, kas nodrošina taisnīgu tiesu. Arī cilvēktiesības un tiesības uz taisnīgu tiesu aizsargā valsts. Ja jūsu tiesības būs pārkāptas, tad valstij  var nākties par to atbildēt un piešķirt jums kompensāciju.

Taču tiesas process var būt taisnīgs un efektīvs tikai tad, ja arī jūs pildāt savus pienākumus. Jūs nevarēsiet saukt pie atbildības valsti par jūsu paša rīcības sekām, ja nebūsiet pildījis savus pienākumus un tādējādi pats veicinājis to, ka jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu tiek aizskartas.

Lai aizsargātu savas tiesības, jums ir:

Resursi

Atjaunots 04/07/2020