Latvijā oficiālā valoda administratīvo pārkāpumu procesā ir latviešu valoda.

Tas nozīmē, ka tiesas sēdes notiek latviešu valodā. Visi tiesas dokumenti, ieskaitot tiesas sēžu protokolus un spriedumu, arī tiek rakstīti latviešu valodā. 

Ja jūs neprotat latviešu valodu, jums ir tiesības pieprasīt, lai tiesa jums nodrošina bezmaksas tulka pakalpojumus. Jums ir tiesības visās tiesas procesa stadijās lietot valodu, kuru protat. Taču tiesai nav pienākuma nodrošināt jums tulku, ja jūs latviešu valodu protat, bet dodat priekšroku citas valodas lietošanai.

Tiesnesis var atteikties jums nodrošināt tulka palīdzību, ja jūsu nolīgtais jurists prot latviešu valodu.

Ja jums ir dzirdes, redzes vai runas traucējumi, tad tiesai ir jānodrošina jums tulks, kurš jums iztulkos visu tiesas procesā teikto ne tikai tādā valodā, kuru jūs saprotat, bet arī jums saprotamā un piemērotā veidā.

Resursi

Atjaunots 01/07/2020