Jūsu lietai tiesā jātiek izskatītai saprātīgā termiņā. Būtiski ir tas, lai neskaidrība attiecībā uz jūsu tiesisko statusu nebūtu pārāk ilga un tiktu saglabāta uzticēšanās tiesai.

Gari bezdarbības periodi jūsu lietas izskatīšanas procesā nav pieļaujami. Bieža tiesnešu maiņa vai tiesnešu pārslogotība nevar būt par attaisnojumu jūsu lietas pārmērīgai novilcināšanai.

Kas ir saprātīgs termiņš?

Saprātīgs tiesas procesa ilgums ir atkarīgs no lietas apstākļiem. Lai noskaidrotu, vai tiesa (vai valsts kopumā) var tikt vainota jūsu lietas pārmērīgā novilcināšanā, jums jāņem vērā:

  • lietas sarežģītība;
  • jūsu un otras puses uzvedība un rīcība tiesas procesā;
  • tiesas un valsts iestāžu rīcība;
  • kādas intereses ir apdraudētas konkrētajā lietā.

piemērs Par saprātīgu termiņu nevarētu uzskatīt divus gadus, ja tik ilgi ir izskatīta vienkārša ceļu satiksmes pārkāpuma lieta, kurā iesaistītā persona sadarbojusies ar policiju. Savukārt apjomīgas un sarežģītas lietas izskatīšana, kura ierosināta, piemēram, par izvairīšanos no nodokļu samaksas un kurā iesaistītās personas aktīvi izmanto savas tiesības pārsūdzēt dažādus procesuālos lēmumus un neierodas uz tiesas sēdēm, var pilnīgi pamatoti ilgt vairākus gadus.

Lietas dalībnieku rīcība

Parasti tiesa nav vainojama par jūsu vai otras puses uzvedību vai rīcību, piemēram, neierašanos uz tiesas sēdi vai tā dēvēto lietas novilcināšanas taktikas izmantošanu, iesniedzot tiesā dažādas nepamatotas prasības. Taču, ja lietas izskatīšanu novilcina tikai viena puse, tiesai jāizmanto savas pilnvaras, lai turpmāk nodrošinātu efektīvu procesu. Parasti ilgstoši bezdarbības periodi lietas izskatīšanas procesā nav pieļaujami.

Kā sūdzēties?

Tiesas priekšsēdētājs ir atbildīgs par savlaicīgu lietu izskatīšanu konkrētajā tiesā. Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu lieta netiek skatīta ar pienācīgu rūpību un ka tās izskatīšana var nepamatoti ievilkties, jūs varat iesniegt iesniegumu attiecīgās tiesas priekšsēdētājam.

Resursi

Atjaunots 07/09/2021