Campbell pret Apvienoto Karalisti

(Ieslodzījuma vietas – sarakste ar savu advokātu)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1992. gada 25. marts

Fakti

Pieteicējs Campbell kungs cietumā izcieta brīvības atņemšanas sodu. Daļa no sarakstes ar viņa advokātu, kā arī sarakste ar Eiropas Cilvēktiesību komiteju tika atvērta, un to izlasīja cietuma amatpersonas pirms tā tika nodota adresātam.

Sūdzība

Campbell kungs sūdzējās, ka cietuma amatpersonas atvēra viņa saraksti ar advokātu un Komiteju, tādējādi pārkāpjot viņa tiesības uz saraksti.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzina, ka noteikti kontroles pasākumi pār ieslodzīto saraksti ir nepieciešami un paši par sevi nav pretrunā Konvencijai, ja tiek ievērotas vispārīgas un pamatotas prasības, ko paredz ieslodzījums. Novērtējot šādas kontroles pieļaujamo apmēru, jāņem vērā, ka iespēja rakstīt un saņemt vēstules dažreiz ir ieslodzītās personas vienīgā saikne ar ārpasauli. Tiesa konstatēja, ka, ievērojot advokāta un viņa klienta attiecības, visa veida sarakste starp viņiem, neatkarīgi no tās mērķa, ir jāatzīst par konfidenciālu. Tas nozīmē, ka cietuma amatpersonas var atvērt vēstuli, ko advokāts sūta ieslodzītajam, tikai tādā gadījumā, ja tām pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka tajā ir nelikumīgs saturs, kuru parastās pārbaudes nav varējušas atklāt. Šīs vēstules drīkst tikai atvērt, bet tās nedrīkst lasīt.

Jāpastāv arī atbilstošām garantijām, lai pārliecinātos, ka vēstules netiek lasītas. Piemēram, vēstules atvēršana ieslodzītā klātbūtnē. Ieslodzītā sarakstes ar advokātu lasīšana būtu pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad amatpersonām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka privilēģijas tiek ļaunprātīgi izmantotas, tādējādi radot apdraudējumu cietuma drošībai vai citu ieslodzīto drošībai vai citādi ir ar kriminālu raksturu.

Tā kā konkrētajā lietā Tiesa nevarēja atrast jebkādu pamatojumu pieteicēja sarakstes ar advokātu atvēršanai, tā konstatēja tiesību uz saraksti pārkāpumu.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023