Mūsu platforma

Drīzumā pieejama 8 Eiropas valstīs

Mūsu instruments

Galvenās Cilvēktiesību Gida iezīmes

  • Cilvēktiesības caur tēmām
  • Atrast palīdzību
  • Ieskats resursos
  • Institūcijas un organizācijas
  • Katrai valstij atbilstošs saturs un valodas
  • Novērtē savas zināšanas

Mūsu mērķi un vīzija

Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības

Cilvēktiesību Gids ir Eiropas mēroga platforma izglītošanai par cilvēktiesībām. Tā piedāvā izglītojošus rīkus un resursus par cilvēktiesībām plašai sabiedrībai un profesionāļiem un kalpo kā sadarbības tīkls organizācijām un publiskā sektora iestādēm cilvēktiesību izglītības jomā. Cilvēktiesību Gids tika izveidots, pamatojoties uz ideju, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.

Mūsu mērķis ir nodrošināt katrai valstij piemērotus, daudzvalodu, brīvi pieejamus un lietošanai draudzīgus cilvēktiesību izglītības resursus, kas palīdz indivīdiem un profesionāļiem izprast cilvēktiesības un attīstīt kompetenci cilvēktiesību piemērošanā konkrētās situācijās. Mūsu vīzija ir izveidot kopīgu Eiropas platformu, kas palīdz vairot un nostiprināt iedzīvotāju, profesionāļu un iestāžu kopējo izpratni par cilvēktiesībām un atbildību par tām, tādējādi veicinot informētas un atbildīgas sabiedrības veidošanu, kuras pamatā ir demokrātija, laba pārvaldība un tiesiskums.

Mūsu stāsts

Izstrādāts Baltijā

Cilvēktiesību Gidu kā Baltijas valstu iniciatīvu izveidoja Rīgā dibinātā nevalstiskā organizācija Baltijas Cilvēktiesību biedrība. Cilvēktiesību ceļvedis pirmo reizi tika izdots Latvijā (2016. gadā), kam sekoja Igaunija un Lietuva (2017. gadā). Cilvēktiesību ceļvedis kļuva par Eiropas platformu, kad tas tika uzsākts Bulgārijā (2019. gadā), Slovēnijā (2021. gadā) un Slovākijā (2021. gadā). Plānots, ka turpmāk Gids tiks ieviests Francijā (2023. gadā) un Horvātijā (2023. gadā).

Mūsu tīkls

Ieguldījums izglītībā par cilvēktiesībām Eiropā un ārpus tās robežām

— Baltijas Cilvēktiesību biedrība (Latvija)
— Bulgārijas Helsinku komiteja (Bulgārija)
— Igaunijas Cilvēktiesību centrs (Igaunija)
— Zagrebas Cilvēktiesību nams (Horvātija)
— Starptautiskais cilvēktiesību un miera institūts (Francija)
— Cilvēktiesību Balss (Lietuva)
— Cilvēktiesību Uzraudzības institūts (Lietuva)
— NVO Tiesību institūts (Lietuva)
— Helsinku Cilvēktiesību komiteja Slovākijā (Slovākija)
— Miera institūts - Mūsdienu sociālo un politisko pētījumu institūts (Slovēnija)

Cilvēktiesību Gids Baltijas valstīs pirmo reizi tika uzsākts ar Nīderlandes Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu (2013-2016). Cilvēktiesību Gida saturs un jaunas funkcijas, piemēram, zināšanu novērtēšanas rīks, tiesību apkopojums, tieslietu krājums un infografikas, tika tālāk attīstītas Baltijā ar Nordplus atbalstu (2016.-2022. gadā). Cilvēktiesību Gids ir uzturēts, papildināts ar jaunu saturu, izplatīts un paplašināts uz citām ES valstīm ar ES programmas Erasmus+ (2017-2023) finansiālu atbalstu un Latvijas Kultūras ministrijas līdzfinansējumu. 2022. gadā Baltijas Cilvēktiesību biedrība uzsāka sadarbību ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Aktīvo Pilsoņu fondu, kas sniedz ilgtermiņa atbalstu cilvēktiesību izglītības aktivitātēm, tostarp Cilvēktiesību Gidam.

Cilvēktiesību Gids ir saņēmis UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Republikas tiesībsarga patrona statusu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma