Mūsu gids

Izpratne par cilvēktiesībām

Pieejams vienpadsmit valstīs

Mūsu resursi

Kā cilvēktiesības tiek īstenotas ikdienas situācijās

Galvenās Cilvēktiesību gida iezīmes:

Mūsu misija

Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības

Cilvēktiesību gids, kas pieejams vienpadsmit valstīs, ir cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības platforma. Gids piedāvā resursus un rīkus, kas palīdz iedzīvotājiem, valsts sektora darbiniekiem un citiem speciālistiem, skolotājiem un skolēniem saprast, kas ir cilvēktiesības un kā tās darbojas ikdienas situācijās.

Cilvēktiesību gids, ko izstrādājis organizāciju tīkls no visas Eiropas, ir balstīts uz ideju, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Mūsu misija ir nodrošināt katrai valstij specifiskus, daudzvalodīgus un lietotājam draudzīgus ceļvežus, lai veicinātu izpratni par cilvēktiesībām un atbildību par tām, sekmētu pilsonisko līdzdalību, labu pārvaldību un tiesiskuma nodrošināšanu.

Mūsu stāsts

Izstrādāts Baltijā - Eiropai un ārpus tās robežām

Cilvēktiesību gidu izveidojusi Latvijas nevalstiskā organizācija "Baltic Human Rights Society", kas tapis kā Baltijas valstu iniciatīva. Pirmo reizi tas tika publicēts Latvijā 2016. gadā, bet 2017. gadā - Igaunijā un Lietuvā. Iniciatīvas uzsākšanai 2015. gadā Rīgā tika organizēta pirmā Baltijas cilvēktiesību izglītības konference, kurā piedalījās pārstāvji no valdības, valsts institūcijām, starptautiskām un nevalstiskām organizācijām un akadēmiskajām aprindām.

Cilvēktiesību gids kļuva par Eiropas mēroga platformu, kad tas 2019. gadā tika ieviests Bulgārijā, 2021. gadā - Slovēnijā un Slovākijā, bet 2023. gadā - Francijā un Horvātijā. Cilvēktiesību gids 2023. gadā turpināja paplašināties, aptverot Eiropas Savienības kandidātvalstis - Ukrainu, Moldovu un Gruziju.

Mūsu atbalstītāji

Cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības pilnveidošana

Cilvēktiesību gidu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+, Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programma Nordplus, Aktīvo iedzīvotāju fonds (EEZ un Norvēģijas finanšu instruments), Nīderlandes Ārlietu ministrija, Latvijas Ārlietu ministrija un Latvijas Kultūras ministrija.

Cilvēktiesību gidu atbalsta Francijas Tiesību aizstāvis (tiesībsargs), Francijas Nacionālā konsultatīvā komisija cilvēktiesību jautājumos, Francijas Nacionālā advokātu padome, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Tiesībsargs, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, Nīderlandes vēstniecība Latvijā, Igaunijas Sociālo lietu ministrija, Moldovas Tiesībsargs un Moldovas Līdztiesības padome.

"Cilvēktiesību gids ir labs piemērs tam, kā vienkāršā veidā izglītot cilvēkus par viņu tiesībām, izmantojot praktiskas ikdienas situācijas un piemērus."

Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs