Droša vardarbīgu attiecību izbeigšana

Lai aizsargātu vardarbībai ģimenē pakļauto personu cilvēktiesības, valstij ir jāatbalsta cietušie, lai tie varētu vardarbīgās attiecības droši izbeigt. Ir ļoti svarīgi ievērot nepieciešamo piesardzību, personai cenšoties no šādām attiecībām atbrīvoties, jo jāņem vērā tāda tendence, ka varmāka kļūst sevišķi agresīvs un nežēlīgs tieši tad, kad zaudē kontroli pār savu upuri.

Saistībā ar vardarbību ģimenē diezgan plaši izplatīts ir tāds fenomens kā vardarbība šķiršanās gadījumā. Proti, sievietes, kuras šķiras vai nesen šķīrušās no partnera, daudz vairāk nekā citas ir pakļautas riskam, ka atkal var kļūt par vardarbības upuri. Tādēļ vardarbīgu attiecību izbeigšanas procesā ļoti svarīgi ir drošības aspekti. 

Droša vardarbīgu attiecību izbeigšana nozīmē tāda individuāla drošības plāna sagatavošanu, kurš ietver tiesiskās aizsardzības līdzekļus un juridisko, kā arī psiholoģisko un sociālo atbalstu.

Individuālais drošības plāns ir personalizēts praktisks plāns, kas paredz rīcības modeļus vardarbības upura drošības saglabāšanai gan tad, kad viņa attiecības ar varmāku vēl turpinās, gan arī tad, kad viņš gatavojas tās izbeigt vai jau ir izbeidzis. Drošības plānā jāparedz arī tas, kā sadzīvot ar savām emocijām, pastāstīt draugiem un ģimenei par piedzīvoto vardarbību, un citi aspekti.

Lai arī daudzas lietas, kas iekļautas drošības plānā, ir pašsaprotamas, tomēr jāatceras, ka kritiskā brīdī vardarbības upuris varbūt nespēs domāt un rīkoties tādā pašā veidā kā parastā situācijā. No vardarbības cietušām personām, kurām ir jau iepriekš sagatavots drošības plāns, kritiskā situācijā būs vieglāk aizstāvēties.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā skaidroti cietušo drošības un aizsardzības juridiskie aspekti, kā arī sniegta informācija par nošķiršanas procesā pieejamo psiholoģisko, sociālo un juridisko palīdzību.

Resursi

Atjaunots 13/09/2019