Kas ir vardarbība ģimenē?

Vardarbība ģimenē ir aizskaroša uzvedība kopīgā (nedalītā) mājsaimniecībā, ģimenē vai intīmās attiecībās starp laulātajiem vai bijušajiem laulātajiem. Gandrīz jebkurā sabiedrībā no vardarbības ģimenē vairāk cieš sievietes nekā vīrieši.

Vardarbība ģimenē ir jebkāda veida vardarbīgs aizskārums – fizisks, seksuāls, verbāls, emocionāls vai ekonomisks –, kas noticis starp laulātajiem vai bijušajiem laulātajiem, nereģistrētas kopdzīves partneriem vai bijušajiem partneriem, pirmās pakāpes radiniekiem (bērniem un vecākiem), otrās pakāpes radiniekiem (mazbērniem, vecvecākiem, brāļiem un māsām), personām, kurām ir kopīga (nedalīta) saimniecība.

Vardarbība ģimenē & diskriminācija

Vardarbība ģimenē tiek uzskatīta par vienu no formām, kādās izpaužas diskriminācija pret sievietēm, jo no tās proporcionāli vairāk cieš sievietes nekā vīrieši. Turklāt par vardarbību ģimenē jārunā plašākā kontekstā nekā tikai savstarpējās attiecības, jo problēma lielā mērā izriet arī no vispārējas aizskarošas attieksmes pret sievieti. Proti, vardarbība ģimenē ir cieši saistīta arī ar citām diskriminācijas izpausmēm, ar kurām sievietēm nākas saskarties darba tirgū, publiskajā telpā, masu medijos un citur. 

Vardarbības ģimenē īpašais raksturs

Vardarbība ģimenē ir fizisku, seksuālu, verbālu, emocionālu un ekonomisku aizskārumu cikls, kas atkārtojas arvien biežāk un kam sievieti pakļauj partneris (vīrs, draugs) vai citi tuvinieki (pieauguši bērni u. c.), lai to kontrolētu, iegūtu un turētu savā varā.

Vara pār upuri un viņa kontrolēšana ir īpaša pazīme, kas liecina par vardarbību ģimenē un atšķir to no citām vardarbības formām. Tādējādi, lai palīdzētu tiem, kuri cieš no vardarbības ģimenē, izkļūt no šīm traumējošajām attiecībām, ir nepieciešams ne tikai saprast, kas tad īsti ir vardarbība ģimenē, bet arī radīt drošas vardarbīgu attiecību izbeigšanas stratēģijas un sniegt cietušajiem valsts garantētu aizsardzību un atbalstu.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā skaidrots, kā atpazīt vardarbību ģimenē un kādas cilvēktiesības tās rezultātā var tikt pārkāptas. 

Resursi

Atjaunots 13/09/2019