Kā atpazīt vardarbību ģimenē?

Vardarbība ģimenē var izpausties dažādos veidos un formās. Lai sevi pasargātu, ir svarīgi prast šos veidus un formas atpazīt.

Par vardarbību ģimenē atzīstams jebkāds vardarbīgs aizskārums, kas noticis starp laulātajiem vai bijušajiem laulātajiem, nereģistrētas kopdzīves partneriem vai bijušajiem partneriem, pirmās pakāpes radiniekiem (bērniem un vecākiem), otrās pakāpes radiniekiem (mazbērniem, vecvecākiem, brāļiem un māsām), personām, kurām ir kopīga (nedalīta) saimniecība.

Ir izšķiramas trīs formas, kādās mēdz izpausties vardarbība ģimenē. Tās ir šādas: kontrolējošā vardarbība, pretošanās vardarbība, ar piespiedu kontroli nesaistīta vardarbība. Turklāt vardarbība ģimenē var izpausties četros veidos – kā fiziska, emocionāla, seksuāla un ekonomiska vardarbība.

Daudzi cilvēki neatpazīst vardarbību ģimenē dažās vai pat jebkādās tās formās vai veidos. Cilvēku izpratne par to, kas ir vardarbība ģimenē, ir atkarīga no viņu izglītības, dzīves pieredzes un sabiedrības, kādā viņi dzīvo. Parasti pat tie, kuri paši cieš no vardarbības ģimenē, kā vardarbību uztver tikai vienu viņus traumējošo attiecību aspektu, proti, fizisku vardarbību, bet verbālu vai psiholoģisku aizskaršanu nemaz neuzskata par vardarbību.

Vispārēja izpratne par vardarbību ģimenē ir ļoti nepieciešama, lai tiesībaizsardzības iestāžu reakcija uz vardarbību ģimenē būtu efektīvāka un sabiedrība beidzot apzinātos, ka jebkādas formas un veida vardarbība ģimenē nav pieņemama un ir prettiesiska. Skaidra tiesībaizsardzības iestāžu nostāja šajā ziņā iedrošina daudzus upurus izlauzties no vardarbīgajām attiecībām un meklēt palīdzību. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā skaidrotas formas un veidi, kādos izpaužas vardarbība ģimenē, kā arī tās iespējamās sekas. 

Resursi

Atjaunots 13/09/2019