Vardarbība ģimenē var izpausties četros veidos – kā fiziska, emocionāla, seksuāla vai ekonomiska vardarbība.

Fiziska vardarbība ir jebkurš fizisks aizskārums, piemēram, sišana, speršana, pļauka, raušana aiz matiem, žņaugšana, grūstīšana, roku laušana, ieroča lietošana. 

Seksuāla vardarbība ir jebkurš seksuāls aizskārums, piemēram, izvarošana, uzspiests vai vardarbīgs dzimumakts, vardarbīga iesaistīšana seksuālās darbībās, upura seksuāla aizskaršana pret viņa gribu.

Emocionāla vardarbība ir jebkurš verbāls, emocionāls vai psiholoģisks aizskārums, piemēram, regulāra draudu izteikšana, piedraudēšana ar fizisku vai seksuālu vardarbību vai bērna atņemšanu, apsaukāšana un noniecināšana, vajāšana (izsekošana, sagaidīšana pie mājām vai darbavietas, regulāra nevēlama zvanīšana, īsziņu vai e-pasta vēstuļu sūtīšana), liegšana tikties ar draugiem un radiniekiem.

Ekonomiska vardarbība ir jebkura darbība, kas vērsta uz upura pakļaušanu, varmākam izmantojot savu pārāko finansiālo situāciju, piemēram, savu ienākumu slēpšana, upura ienākumu atņemšana, cenšanās nepieļaut to, ka upuris gūst ienākumus, naudas došana upurim tikai pēc tam, kad viņš izpildījis kādas tam uzspiestās prasības.

Resursi

Atjaunots 13/09/2019