Kas ir efektīvs tiesiskās aizsardzības līdzeklis?

Vārds “tiesiskās aizsardzības līdzeklis” nozīmē “problēmas vai domstarpību tiesiskas risināšanas metode”. Citiem vārdiem sakot, tā ir atlīdzība, ko var saņemt personas, kuru tiesības ir pārkāptas.

Efektīvam tiesiskās aizsardzības līdzeklim jābūt pietiekamam, pieejamam un saprātīgi ātram.

Rūpīga un efektīva izmeklēšana, kompensācijas piešķiršana, tāda tiesību akta atcelšana, kas pieņemts, pārkāpjot cilvēktiesības, vai sods, kas piemērots vainīgajiem par pārkāpumiem – tie visi ir efektīva tiesību aizsardzības līdzekļa piemēri.

piezīme Efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu saraksts nav izsmeļošs: tas ir atkarīgs no katra gadījuma individuālajiem apstākļiem. Galvenais ir tas, ka efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis sniedz pietiekamu atlīdzību personai, kas cieta no savu tiesību pārkāpuma.

Kurš aizsargā šīs tiesības?

Tā kā valsts ir galvenais cilvēktiesību garants, valsts iestāžu uzdevums ir nodrošināt, lai personas, kuru tiesības nav ievērotas, varētu iesniegt savu prasību valsts sektora institūcijās un tiesās un saņemt atbilstošu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Tomēr šajās tiesībās nav paredzēts konkrēts tiesiskās aizsardzības līdzeklis – valsts var lemt par piemērotāko atlīdzību.

piezīme Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību bieži vien ir saistītas ar materiālajām tiesībām: tiesībām uz dzīvību, spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai soda aizliegumu, tiesībām uz brīvību un drošību, tiesībām uz taisnīgu tiesu un citām.

Šo tiesību starptautiskā atzīšana

Tiesības uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli ir cilvēktiesību ievērošanas atslēga. Ne visus pārkāpumus var novērst, bet visiem ir nepieciešama atbilstoša atlīdzība.

Pirmā cilvēktiesību kataloga – 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas  – 8. pantā teikts:

Ikvienam ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību kompetentās valsts tiesās par darbībām, ar kurām tikušas pārkāptas viņa pamattiesības, kas noteiktas konstitūcijā vai likumā.

Šīs tiesības ir ietvertas arī visās svarīgākajās starptautiskajās un reģionālajās cilvēktiesību konvencijās.

Kontekstā

  • Taisnīga tiesa
  • Ieslodzījuma vietas
  • Aizturēšana & Apcietinājums

Avoti

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma