Cilvēktiesību gids

Lieta

A.K. pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2014. gada 24. jūnijs

Fakti

A.K. kundzes grūtniecības laikā ārste viņai nenozīmēja veikt īpašu testu, kas ļautu noteikt, vai viņas bērnam ir Dauna sindroms. Viņa uzsāka civilo tiesvedību pret ārsti un slimnīcu, pieprasot kompensāciju, bet visas viņas prasības tika noraidītas. Ārste apgalvoja, ka nosūtījums ticis izrakstīts, taču pieteicēja pati nav veikusi testu. Iestāde, kas novērtē veselības aprūpes kvalitāti (MADEKKI), piemēroja ārstei naudas sodu, jo viņa nebija nodrošinājusi, ka A.K. kundze veic testu.

Sūdzība

A.K. kundze sūdzejās, ka ārstes nolaidības dēļ viņai netika sniegta pienācīga un laicīga medicīniska aprūpe, kas varētu atklāt viņas embrija ģenētiska rakstura problēmas risku un kas dotu viņai iespēju izlemt, vai turpināt grūtniecību. Tas pārkāpis viņas tiesības uz privāto dzīvi, ko aizsargā Konvencijas 8.pants.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka konkrētajā lietā pastāv vairāki jautājumi, kurus nacionālās tiesas nav vērtējušas:

  • A.K. kundze sava vecuma dēļ grūtniecības laikā atradās tajā sieviešu grupā, kurām šāda testa veikšana bija obligāta.
  • Ja A.K. būtu atteikusies veikt testu, ārstei to vajadzēja atzīmēt viņas lietā. Vēl jo vairāk, ārste apstiprināja, ka A.K. kundzes medicīniskie dokumenti bija kādu laiku pazuduši, tomēr nekāda izmeklēšana netika veikta.
  • Tā kā MADEKKI bija atzinis ārstes nolaidību, A.K. kundzei saskaņā ar nacionālo likumu bija tiesības saņemt kompensāciju šajā sakarā, taču civilās tiesas to nebija izvērtējušas.

Šo iemeslu dēļ Tiesa sprieda, ka ir noticis Konvencijas 8.panta pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma