Cilvēktiesību gids

Lieta

A. K. un L. pret Horvātiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 8. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma