Cilvēktiesību gids

Lieta

A. pret Horvātiju

Eiropas cilvēktiesību tiesa
2010. gada 14. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma