Cilvēktiesību gids

Lieta

A un citi pret Apvienoto Karalisti

(Aizturēšana imigrācijas un patvēruma kontekstā - aizturēšanas pamatojums)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2009. gada 19. februāris

Fakti

Kā sekas 11.septembra  notikumiem Savienotajās Valstīs un sekojošai Al-Qaeda darbībai bija Apvienotās Karalistes kā ASV sabiedrotās paziņojums Eiropas padomei par ārkārtas stāvokli. Šis ārkārtas stāvoklis sevī ietvēra nacionālā pret-terorisma likuma grozījumus, pieļaujot ārvalstu personu aizturēšanu, kurus tur aizdomās saistībā ar terorismu gadījumos, kad izraidīšana no Apvienotās Karalistes ir ieplānota, bet uz doto brīdi nav iespējama. 11 pieteicēji bija ārvalstu pilsoņi, kuri tika aizturēti saskaņā ar minēto likumu, jo viņus turēja aizdomās par starptautisku terorismu. Britu kompetentās iestādes uzskatīja, ka šīs personas nevar deportēt, jo savā mītnes zemē tām varētu draudēt necilvēcīga apiešanās. Tādējādi, viņi tika aizturēti ilgāku laika periodu. Pāris gadus vēlāk Lordu Palāta pasludināja, ka aizdomās turēto starptautisko teroristu aizturēšanas shēma bija prettiesiska, un pieteicēji, kas tobrīd vēl bija aizturēti, tika atbrīvoti. 

Sūdzība

Pieteicēji cita starpā sūdzējās par to, ka viņu aizturēšana bija prettiesiska.

Tiesas secinājumi

Šī ir viena no paraug-lietām, kas izveido tiesiskuma novērtējuma testu aizturējuma lietās imigrācijas kontekstā. 

Pirmkārt, Tiesa norādīja, ka, lai aizturēšanu uzskatītu par tiesisku, nav nepieciešams aizkavēt personu no nozieguma izdarīšanas vai bēgšanas. Jebkāds brīvības ierobežojums imigrācijas kontekstā būs attaisnots tikai tik ilgi, kamēr notiek deportācijas vai izraidīšanas procedūra, un tā tiek veikta ar pienācīgu rūpību. 

Otrkārt, tiesiskums pieprasa, lai aizturēšanas pamatojums un procesuālā kārtība būtu noteikta nacionālā likumā. 

Treškārt, lai aizturēšana būtu tiesiska, tā nedrīkst būt patvaļīga. Ne-patvaļīgums nozīmē, ka aizturēšanai jābūt:

  • Veiktai labā ticībā
  • Tai jābūt cieši saistītai ar  aizturējuma pamatu 
  • Aizturējuma vietai un apstākļiem jābūt atbilstošiem
  • Aizturēšanas ilgums nedrīkst pārsniegt to, kas pamatoti nepieciešams mērķa sasniegšanai

Konkrētajā lietā:

Pēc rūpīgas izvērtēšanas un pieļaujot, ka Apvienotajā Karalistē pastāvēja neparedzēti apstākļi, Tiesa nevarēja atrast pienācīgus pierādījumus tam, kādēļ aizturēšana drošības nolūkos būtu atļauta tikai ārvalstniekiem, bet nevis arī Apvienotās Karalistes pilsoņiem. Tādējādi, Tiesa secināja, ka Apvienotās Karalistes atkāpšanās no minētajām Konvencijas prasībām, proti, beztermiņa aizturēšanas piemērošana, kas patiesībā nebija saistīta ar imigrāciju, bet nacionālo drošību, bija nesamērīga, jo tā nepamatoti radīja diskrimināciju starp pilsoņiem un nepilsoņiem. Tādējādi, Tiesa konstatēja Konvencijas 5(1).panta pārkāpumu attiecībā uz vairākiem pieteicējiem.  

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma