Ahrens pret Vāciju

Eiropas Cilvēktieību tiesa
2012. gada 22. marts

Fakti

Pieteicējam Ahrens kungam pāris reižu bija intīmas attiecības ar P kundzi, lai arī viņa dzīvoja kopā ar citu vīrieti M kungu. P kundzei iestājās grūtniecība. Kad piedzima bērns, M kungs atzina bērna paternitāti. Ahrens kungs apstrīdēja M kunga paternitātes atzīšanu tiesā. Pēc tam, kad tika veikts DNS tests, tika atklāts, ka Ahrens kungs ir bērna bioloģiskais tēvs. Tomēr Ahrens kunga paternitāte netika juridiski atzīta, lai aizsargātu bērna labākās intereses, jo bija jau izveidojušās sociālas un ģimenes attiecības starp M kungu un bērnu, kuri dzīvoja kopā kopš bērna dzimšanas.

Sūdzība

Ahrens kungs sūdzējās, ka nacionālo tiesu atteikums ļaut viņam apstrīdēt M kunga paternitātes atzīšanu un ļaut juridiski atzīt viņa paša paternitāti pārkāpa viņa tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka nav notikusi iejaukšanās Ahrens kunga tiesībās uz ģimenes dzīvi, jo viņš un P kundze nekad nav vēlējušies veidot ģimenes attiecības un viņš nekad nav izrādījis jebkādu velēšanos rūpēties par bērnu. Tomēr atteikums Ahrens kunga lūgumam juridiski noteikt viņa paternitāti bērnam aizskāra viņa tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesa piekrita, ka nacionālo tiesu lēmums bija balstīts uz nacionālo likumu un tā mērķis bija aizsargāt ģimenes saites starp P kundzi, M kungu un bērnu. Attiecībā uz šo nepieciešamību, Tiesa norādīja, ka:

  • Tā kā starp Eiropas valstīm nepastāv vienprātība par to, vai ļaut bioloģiskam tēvam apstrīdēt juridiskā tēva paternitāti, tad valstīm ir plaša rīcības brīvība, lemjot, vai to atļaut vai nē. Tādēļ Ahrens kunga tiesību ierobežojums iesniegt paternitātes prasību pašam nepārkāpa viņa tiesības uz privāto dzīvi.
  • Tāpat arī Tiesa uzskatīja, ka process ir bijis taisnīgs, jo nacionālās tiesas bija pietiekami konstatējušas attiecīgos faktus.
  • Ahrens kungs nekad nebija izrādījis jebkādu interesi par bērnu. Toties attiecības starp bērnu un M kungu tika raksturotas kā mīlošas ģimenes attiecības.

Tādējādi Tiesa nekonstatēja Konvencijas 8.panta pārkāpumu.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023