Cilvēktiesību gids

Lieta

Allan pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2002. gada 5. novembris

Fakti

Pieteicējs Allan kungs tika aizturēts uz aizdomu pamata par laupīšanu. Vēlāk viņu pratināja saistībā ar slepkavību un viņš izmantoja savas tiesības klusēt. Pēc tam, kad policijai nebija izdevies neko panākt ar parastajām izmeklēšanas metodēm, tā aprīkoja pieteicēja kameru ar audio un video ierīcēm. Allan kunga kamerā tika ievietots policijas informators, kurš mēģināja panākt Allan kunga atzīšanos slepkavībā. Lai arī Allan kungs neatzinās, policijas informatora iegūtie pierādījumi tika izmantoti Allan kunga tiesas procesā. Pamatojoties uz šiem pierādījumiem, viņš vēlāk tika apsūdzēts, un viņam tika piespriests mūža ieslodzījums.

Sūdzība

Allan kungs sūdzējās, ka pierādījumi, kas iegūti caur ierakstiem un policijas informatora ziņojumiem, pārkāpa viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka parasti tas ir nacionālo tiesu kompetencē – izlemt jautājumu par pierādījumu pieļaujamību. Tomēr tiesības klusēt un neliecināt pret sevi bija taisnīgas tiesas pamatā. Tiesības neapsūdzēt pašam sevi ir, pirmkārt, saistītas ar apsūdzētās personas vēlēšanos klusēt un pieņēmumu, ka apsūdzība krimināllietā cenšas pierādīt apsūdzētās personas vainu, neizmantojot pierādījumus, kas iegūti ar piespiešanas metodēm pret apsūdzētā gribu. Tādēļ, lai noteiktu, vai procedūrā nav ievērotas tiesības neliecināt pret sevi, bija jāizvērtē piespiešanas raksturs un pakāpe, jebkādu atbilstošu aizsardzības pasākumu esamība procedūrās un jebkādu šādi iegūtu materiālu izmantošana. Tiesa secināja, ka tiesības klusēt nav ievērotas, ja persona ir izvēlējusies nerunāt ar policiju, taču policija, joprojām vēloties iegūt paziņojumus no šīs personas, ar viltu liek šai personai runāt ar kādu citu un beigās izmanto šos paziņojumus pret viņu. Konkrētajā lietā informatoram policija deva norādījumus izprašņāt Allan kungu, un tādējādi viņš atradās zem pastāvīga spiediena. Nepastāvēja arī aizsardzības pasākumi pret šādu izprašņāšanu, kas vedina konstatēt, ka informācija, kas tika šādi iegūta, pakļaujot pieteicēja gribu, un šādas informācijas izmantošana pārkāpa viņa tiesības uz klusēšanu un tiesības neliecināt pret sevi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma