Cilvēktiesību gids

Lieta

Allen pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 12. jūlijs

Fakti

Pieteicēja Allen kundze tika apsūdzēta par sava dēla – zīdaiņa nogalināšanu. Apelācijas instances tiesa atcēla apsūdzību, jo tā kļuva apšaubāma sakarā ar jaunu pierādīijumu esamību, kas izskaidroja viņas dēla ievainojumus, kas bija ietekmējuši zvērināto notiesājošo lēmumu. Allen kundze pieprasīja kompensāciju par laika posmu, kuru bija pavadījusi cietumā. Viņas pieteikums tika noraidīts, jo apelācijas instances tiesa tikai bija secinājusi, ka pastāv šaubas par to, ka viņa ir dēlam nodarījusi ievainojumus, nevis, ka viņa to nav darījusi.

Sūdzība

Allen kundze sūdzējās, ka iemesli, kas bija par pamatu atteikumam piešķirt viņai kompensāciju pēc viņas attaisnošanas, pārkāpa nevainīguma prezumpciju.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka nepastāv viena vienīga pieeja, novērtējot, vai nevainīguma prezumpcija ir pārkāpta procesā, kas seko pēc kriminālprocesa pabeigšanas. Tomēr tā norādīja, ka pieņemtā lēmuma pamatojums, lietotā valodā būs izšķiroša visos gadījumos.

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka Allen kundzes attaisnošana nebija attaisnošana lietā pēc būtības. Tiesa arī ņēma vērā, ka kompensācijas piešķiršanas kritēriji un tās piemērošana nepārkāpa pieteicējas tiesības tikt atzītai par nevainīgu. Turklāt atsakot kompensāciju, nacionālās tiesas nelietoja valodu, kas vedinātu domāt, ka Allen kundze bija izdarījusi noziegumu. Tiesa tādēļ secināja, ka spriedumi, kas atteica Allen kundzei kompensācijas izmaksu, neuzrādīja cieņas trūkumu pret nevainīguma prezumpciju, kuru viņa bauda attiecībā uz kriminālo apsūdzību, pēc kuras viņa tika attaisnota. Tādējādi netika konstatēts Allen kundzes tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma