Cilvēktiesību gids

Lieta

Ashby Donald un citi pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 10.janvāris

Fakti

Pieteicēji, trīs modes fotogrāfi, tika uzaicināti no dažādiem modes namiem uz modes skatēm. Fotogrāfijas, ko viņi uzņēma modes skatēs, tika nosūtītas kompānijai, kas tās publicēja tīmeklī. Modes federācija un vairāki modes nami iesniedza nacionālajās tiesās prasību, jo tie nebija piekrituši fotogrāfiju publicēšanai. Pieteicējus atzina par vainīgiem autortiesību pārkāpšanā un viņiem par pienākumu uzlika samaksāt kaitējuma atlīdzību Modes federācijai un modes namiem.

Sūdzība

Pieteicēji apgalvoja, ka uzliktie pienākumi publicēto fotogrāfiju sakarā pārkāpa viņu tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka nav noticis pieteicēju tiesību uz izteiksmes brīvību pārkāpums.

Tiesa secināja, ka:

  • Iejaukšanās bija paredzēta likumā un tai bija leģitīms mērķis, proti, autoru, kuri strādā modes namos, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība.
  • Iejaukšanās bija nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, jo:
  1. pat ja cilvēki vēlas būt informēti par modi, nevar apgalvot, ka modes fotogrāfijas bija daļa no publiskas diskusijas par vispārīgas intereses tematu;
  2. pieteicēji apzināti izplatīja fotogrāfijas bez intelektuālā īpašuma tiesību turētāju piekrišanas;
  3. kaitējuma apmērs tika noteikts taisnīgā tiesas procesā, un nacionālās tiesas bija tam sniegušas atbilstošu pamatojumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma