Cilvēktiesību gids

Lieta

Axel Springer AG pret Vāciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 7. februāris

Fakti

Pieteicēja bija nacionālās dienas avīzes izdevēja, kura publicēja divus rakstus par populāru televīzijas seriālu zvaigzni X kungu. Pirmais raksts ziņoja, ka X kungs ticis arestēts par kokaīna glabāšanu. Otrais raksts ziņoja, ka aktieris ticis notiesāts par pretlikumīgu narkotiku glabāšanu pēc tam, kad pilnībā atzinis vainu, un viņam piemērots naudas sods. Nekavējoties pēc tam, kad parādījās šie raksti, X kungs panāca tāda lēmuma pieņemšanu, kas aizliedza jebkādu turpmāku rakstu publicēšanu. Pieteicējai arī tika uzlikts maksāt soda naudu par abiem rakstiem - EUR 6,000 apmērā.

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās par to, ka tai uzliktais lēmums ar aizliegumu informēt par X kunga arestu un notiesāšanu pārkāpa tās tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka pieteicējai noteiktie ierobežojumi nebija nepieciešami, lai aizsargātu aktiera privāto dzīvi. Tādējādi pieteicējas tiesības uz izteiksmes brīvību tikušas pārkāptas.

  • Tiesa atzīmēja, ka pieņemtais lēmums balstījās uz likumu un tam bija leģitīms mērķis - aizsargāt X kunga privātumu vai reputāciju.
  • Tomēr Tiesa konstatēja, ka iejaukšanās nebija nepieciešama un samērīga:
  1. Aktiera arests un notiesāšana bija publiski tiesvedības fakti, kas varēja radīt zināmu vispārīgu interesi. Sabiedrībai ir tiesības būt informētai par kriminālprocesiem.
  2. Raksti apsprieda sabiedrībā labi pazīstamu personu – galvenās lomas tēlotāju ļoti populārā seriālā.
  3. Turklāt X kungs jau iepriekš bija vairākkārt dalījies ar savas privātās dzīves detaļām intervijās, tādējādi viņa privātās dzīves efektīvas aizsardzības izredzes bija samazinājušās.
  4. Raksti neatklāja aktiera privātās dzīves detaļas, bet koncentrējās uz viņa aresta un kriminālprocesa iznākuma apstākļiem.
  5. Raksti nesaturēja noniecinošus izteicienus vai nepamatotus apgalvojumus.
  6. Informācijas patiesumu apliecināja policija un prokuratūra.
  7. X kunga izdarītais noziedzīgais nodarījums nebija maznozīmīgs, jo kokaīns ir smaga narkotika un X kungs tika arestēts publiskā vietā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma