Cilvēktiesību gids

Lieta

B un L pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 13. septembris

Fakti

Pirmais pieteicējs B kungs velējās apprecēties ar otro pieteicēju L kundzi. L kundze iepriekš bija precējusies ar pirmā pieteicēja dēlu, ar kuru viņai bija kopīgs bērns. Valsts iestādes neatļāva laulību.

Sūdzība

Pieteicēji, kuri bija vīra tēvs un vedekla, sūdzējās, ka liegums viņiem apprecēties pārkāpa Konvencijas 12.pantu.

Tiesas secinājumi

Tiesa, pirmkārt, atzīmēja, ka tiesības precēties regulē valstu nacionālie likumi, bet ierobežojumi nedrīkst aprobežot tiesību tādā veidā vai tādā apmērā, ka pati tiesību būtība tiek nonivelēta.

Tiesa konstatēja, ka liegumam stāties laulībā bija mērķis aizsargāt ģimenes integritāti (lai nepieļautu seksuālu konkurenci starp vecākiem un bērniem) un nepieļautu kaitējuma nodarīšanu bērniem, kurus var ietekmēt ap viņiem esošo pieaugušo mainīgās attiecības. Tomēr nepastāvēja likums, kas liegtu dzīvot kopā laulāto vecākiem ar vedeklām un znotiem, kā konkrētajā lietā. Realitātē šādas attiecības var izveidoties un nevar teikt, ka liegums stāties laulībā pasargātu bērnu no zināma apmulsuma rašanās. Tādēļ Tiesa konstatēja, ka bija pārkāptas pieteicēju tiesības stāties laulībā, kuras aizsargā Konvencijas 12.pants.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma