Cilvēktiesību gids

Lieta

B. v. Romania No.2

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 19. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma