Backlund pret Somiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2010. gada 6. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Backlund kungs piedzima 1937.gadā kā ārlaulības bērns. Backlund kungs vēlējās noteikt paternitāti 2002.gadā pēc tam, kad saņēma pozitīvu DNS apstiprinājumu aizdomām, ka N.S. ir viņa tēvs. Tomēr nacionālās tiesas noraidīja viņa lūgumu, jo Paternitātes likums paredzēja piecu gadu termiņu prasības iesniegšanai attiecībā uz bērniem, kas dzimuši pirms šī likuma stāšanās spēkā 1976.gadā. Proti, Backlund kungam būtu vajadzējis iesniegt šo prasību ne vēlāk kā 1981.gadā.

Sūdzība

Backlund kungs sūdzējās, ka likumā noteiktais laika periods, kurā iespējams noteikt paternitāti, radīja 8.pantā noteikto tiesību pārkāpumu, jo viņš nevarēja panākt paternitātes noteikšanu, neskatoties uz to, ka DNS testi bija pārliecinoši.

Tiesas secinājumi

Tiesa atgādināja, ka paternitātes procedūras iekļaujas 8.panta tvērumā, jo tiesības zināt savus priekštečus tiek aptvertas ar “privātās dzīves” jēdzienu. Jēdziens “privātā dzīve” ietver sevī svarīgus personas identitātes aspektus, tādus kā savu vecāku identitāti. Tādēļ laika ierobežojums, kurā var noteikt paternitāti, ierobežo tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesa konstatēja, ka Paternitātes likumā noteiktajam laika ierobežojumam bija likumīgs mērķis – aizsargāt iespējamos tēvus no noilgušām prasībām par vairākus gadus seniem faktiem, iespējamo tēvu ģimenes locekļu intereses, kā arī vispārējā tiesiskās noteiktības interese.

Lai izsvērtu, vai ir panākts taisnīgs līdzsvars starp pieteicēja tiesībām uz privāto dzīvi un citu likumīgajāmm interesēm, Tiesa intereses izsvēra sekojoši:

  • Kaut arī pieteicēja rīcībā bija DNS tests, kurš ar pārliecinošu noteiktību uzrādīja, ka N.S. bija viņa bioloģiskais tēvs, viņam tika liegta iespēja nostiprināt šo faktu juridiski
  • Backlund kungam nebija iespēja vēlreiz panākt laika ierobežojuma atjaunošanu vai pielietot cita veida tiesību aizsardzības līdzekļus

Laika ierobežojuma absolūtās dabas un tā seku dēļ Tiesa nosprieda, ka starp konkurējošām interesēm nav panākts taisnīgs līdzsvars un sekojoši Backlund kunga tiesības uz privāto dzīvi, kuras aizsargā Konvencijas 8.pants, ir tikušas pārkāptas.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023