Cilvēktiesību gids

Lieta

Balázs pret Ungāriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2015. gada 20. oktobris

Fakti

Pieteicējs un viņa draudzene grasījās pamest klubu, kad trīs viņiem nepazīstami vīrieši sāka viņus aizskart. Trīs vīrieši izteica pazemojošus komentārus par pieteicēja romu izcelsmi un par viņa draudzenes ārējo izskatu. Pieteicējs iesniedza prokuratūrā pieteikumu kriminālprocesa uzsākšanai. Viņš norādīja, ka trīs vīrieši, kas viņu aizskāra, uz viņu kliedza “Netīrais čigān, vai tev vajadzīga cigarete? Šeit ir nauda!” un meta uz viņu cigaretes un naudu. Viņš arī apgalvoja, ka E.D. kungs, kurš, ierodoties notikuma vietā, stādījās priekšā kā policijas inspektors, bija jautājis citiem, vai viņi nevarētu tikt galā ar mazo netīro čigānu” un, vēršoties pie pieteicēja, nosauca viņu par čigānu. Viņš arī aprakstīja ievainojumus, kurus guva. Turklāt pieteicējs skaidroja, ka dienu pēc notikumiem, viņš identificēja E.D. kungu sociālajos tīklos. Viņš bija izdrukājis dažas no viņa publikācijām un iesniedzis prokuratūrā.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka Ungārijas iestādes nav izpildījušas savu pienākumu veikt efektīvu izmeklēšanu rasistiskajam uzbrukumam, kurā viņš bija cietušais, un jo īpaši, ka viņi nav spēruši nepieciešamos soļus, lai konstatētu iespējamu rasistisku motīvu uzbrukumam.

Tiesas secinājumi

Izmeklējot vardarbīgus notikumus, valsts iestādēm ir papildu pienākums spert visus saprātīgus soļus, lai atklātu jebkādu rasistisku motīvu un noskaidrotu, vai etniskais naids un aizspriedumi nav spēlējuši lomu notikumos. Iestādēm ir jādara viss, kas saprātīgi sagaidāms konkrētajos apstākļos, lai savāktu un nostiprinātu pierādījumus, apzinātu visus praktiski iespējamos veidus, kā noskaidrot patiesību un pieņemtu pilnībā pamatotus un objektīvus lēmumus, neignorējot faktus, kas var norādīt uz rasistiskiem motīviem vardarbībai.

Tiesa atzīmēja, ka izmeklēšanas iestāžu nevēlēšanās identificēt ekskluzīvi rasistisku motīvu un saistīt E.D. kunga publikācijas ar konfliktu, neskatoties uz acīmredzamām norādēm, un visbeidzot to nespēja identificēt rasistisku motīvu, neraugoties uz nopietniem naida nozieguma rādītājiem, tādiem kā publikācijas, sakņojās acīmredzamā notikuma apstākļu neobjektīvā novērtējumā. Tas mazināja izmeklēšanas atbilstību līdz tādam līmenim, kas bija nesavienojams ar valsts pienākumu šajā jomā veikt efektīvu izmeklēšanu. Tiesa konstatēja, ka tas kopumā pārkāpa Konvencijas 14. pantu kopsakarā ar 3. pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma