Cilvēktiesību gids

Lieta

Baltiņš pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 8. janvāris

Fakti

Ar pieteicēju Baltiņa kungu vairākkārt sazinājās slepenais policijas aģents, lai veiktu amfetamīna “pārbaudes” pirkumu. Pirkumu atļāva, un tas tika veikts kā daļa no izmeklēšanas darbībām. Pieteicēja un policijas aģenta sarunas tika ierakstītas. Divas reizes Baltiņa kungs pārdeva amfetamīnu policijas aģentam. Tiesa vēlāk notiesāja  Baltiņa kungu par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu ar nolūku tās realizēt. Apsūdzība tika balstīta uz pierādījumiem, kurus bija ieguvis slepenais policijas aģents.

Sūdzība

Baltiņa kungs sūdzējās par netaisnu tiesas procesu – viņš tika notiesāts, pamatojoties uz slepenā policijas aģenta pretlikumīgu uzkūdīšanu izdarīt noziedzīgu nodarījumu.

Tiesas secinājumi

Saskaņā ar vispārīgo principu tas ir nacionālo tiesu ziņā – novērtēt pierādījumus, kas tām iesniegti, bet Tiesai jāpārliecinās, vai process kopumā, tai skaitā, veids, kādā pierādījumi tikuši iegūti, bijis taisnīgs. Tiesa atgādināja, ka pierādījumi, kas iegūti policijas kūdīšanas rezultātā kompromitētu šo taisnīgumu. Bija nepieciešams izvērtēt, vai policijas ierēdņu veikta izmeklēšana pārsniedza slepenā aģenta darbības, jeb citiem vārdiem, vai noziedzīgais nodarījums būtu izdarīts bez iestāžu iejaukšanās. No procesuālā viedokļa Tiesai bija jāizvērtē, vai pieteicējs varēja efektīvi sūdzēties par uzkūdīšanu un vai nacionālās tiesas veica nepieciešamos pasākumus, lai konstatētu, ka nekāda policijas veikta uzkūdīšana nav notikusi. Lai to izdarītu, nacionālām tiesām vajadzēja noteikt iemeslus, kādēļ operācija tika organizēta, apmēru, kādā policija iesaistījās nozieguma izdarīšanā un darbības veidu, uz kādu pieteicēju pamudināja. Konkrētajā lietā Tiesa secināja, ka nacionālās tiesas nebija skatījušas Baltiņa kunga sūdzību par uzkūdīšanu, jo visi pierādījumi, kas tika iesniegti tiesā, automātiski tika atzīti par pieļaujamiem, un tiesas pat necentās iegūt klasificēto informāciju par slepeno operāciju. Tādējādi tika konstatēts pieteicēja tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma