Cilvēktiesību gids

Lieta

Baraona pret Portugāli

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1987. gada 8. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma