Cilvēktiesību gids

Lieta

Barberà, Messegué un Jabardo pret Spāniju

European Court of Human Rights
1994. gada 13. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma