Cilvēktiesību gids

Lieta

Bazjaks pret Latviju

(Ieslodzījuma vietas – efektīvi aizsardzības līdzekļi)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2010. gada 19. oktobris

Fakti

Pieteicējs Bazjaka kungs cietumā izcieta brīvības atņemšanas sodu. Viņu neapmierināja cietuma sadzīves apstākļi, kā arī amatpersonu izturēšanās.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka viņam nebija pieejami efektīvi nacionālie tiesību aizsardzības līdzekļi, ar kuriem sūdzēties par amatpersonu izturēšanos un apstākļiem cietumā, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 13. pantu.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka valsts pienākums ir nodrošināt ar efektīvu mehānismu, kas paredz pamattiesību un brīvību realizāciju. Šim mehānismam ir jāspēj nodrošināt prasījuma pēc būtības izskatīšanu un, ja nepieciešams, jāspēj nodrošināt atbilstošas kompensācijas piešķiršana. Šī mehānisma efektivitāte nenozīmē, ka iznākumam jābūt labvēlīgam pieteicējam. Lēmējiestādei nav obligāti jābūt tiesai, tomēr tai piemītošas tiesības un garantijas ir svarīgas, lai noteiktu tās efektivitāti. Pat ja viens konkrēts līdzeklis pilnībā neatbilst efektīva līdzekļa prasībām, nacionālā likuma piedāvāto līdzekļu kopumam tam ir jāatbilst.

Tiesa atzīmēja, ka morālā kaitējuma atlīdzībai jābūt principā pieejamai kā iespējamam tiesību aizsardzības līdzeklim par 2. panta (tiesības uz dzīvību) un 3. panta (spīdzināšanas un necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegums) pārkāpumu, kas ierindojas Konvencijas vissvarīgāko garantiju skaitā. Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka Bazjaka kungam nebija pieejami efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi, tādējādi bija noticis 13. panta pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma