Beizaras un Levickas pret Lietuvu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2020. gada 14. janvāris

Fakti

Pieteicēji atradās viendzimuma attiecībās. Beizaras kungs publicēja savā Facebook lapā fotogrāfiju, kurā viņi ar otru pieteicēju skūpstās. Fotogrāfija kļuva ļoti populāra, saņemot simtiem komentāru Lietuvā. Komentāros lielākoties bija pausti viedokļi par to, ka pieteicēji “jākastrē”, “jānogalina”, “jāiznīcina” un “jāsadedzina” viņu homoseksualitātes dēļ. Pieteicēji ar NVO palīdzību nesekmīgi mēģināja panākt kriminālprocesa ierosināšanu pret komentāru autoriem. Nacionālās tiesas uzskatīja, ka pieteicēju uzvedība bijusi “ekscentriska” un tīši provocējoša.

Sūdzība

Pieteicēji apgalvoja, ka ir tikuši diskriminēti uz seksuālās orientācijas pamata, jo iestādes atteikušās uzsākt pirmstiesas izmeklēšanu par naidu saturošiem komentāriem Beizaras kunga Facebook lapā. Viņi arī norādīja, ka šis atteikums atstāja viņus bez iespējas saņemt tiesisko aizsardzību.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzskatīja par acīm redzamu, ka komentāri bija atstājuši ietekmi uz pieteicēju psiholoģisko labsajūtu un pašcieņu. Tiesa atzina, ka pieteicēju homoseksuālā orientācija bija spēlējusi lomu tajā, kā pret viņiem attiecās iestādes. Izvērtējot to, ko tās uzskatīja par pieteicēju “ekscentrisku uzvedību”, Tiesa konstatēja, ka krimināllietu tiesas savos nolēmumos tiešā veidā atsaucās uz viņu seksuālo uzvedību. Tās pat ļoti skaidri izteica nosodījumu pieteicējiem, kuri tik atklāti bija demonstrējuši savu seksuālo orientāciju, kā rezultātā atteica uzsākt pirmstiesas izmeklēšanu, norādot, ka “tradicionālās ģimenes vērtības” nav savienojamas ar homoseksualitātes pieņemšanu sabiedrībā. Iestāžu diskriminējošās attieksmes dēļ pieteicēji netika aizsargāti, kas bija viņu tiesības saskaņā ar Krimināllikumu, no kā varēja secināt, ka tas bija neslēpts aicinājums uzbrukt viņu fiziskai un garīgai integritātei.

Attiecīgi Tiesa sprieda, ka ir noticis Konvencijas 14. panta pārkāpums kopsakarā ar 8. pantu, kā arī 13. panta pārkāpums, jo pieteicējiem nebija pieejama viņu sūdzību par privātās dzīves pārkāpumu efektīva izskatīšana nacionālā līmenī sakarā ar diskrimināciju, kuras pamatā bija viņu seksuālā orientācija.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 26/02/2024