Bekos un Koutropoulos pret Grieķiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 13. decembris

Fakti

Pieteicēji ir grieķi, kuri pieder romu etniskai grupai. Policija tika izsaukta uz vietu, kur notika kioska aplaupīšanas mēģinājums. Kioska īpašnieks norādīja, ka Bekos kungs bija mēģinājis ielauzties kioskā, izmantojot dzelzs stieni, un Koutropoulos kungs acīmredzami bija darbojies kā novērotājs. Abi pieteicēji norādīja, ka aizturēšanas laikā viņi tika mutvārdos aizskarti saistībā ar viņu romu izcelsmi.

Sūdzība

Pieteicēji apgalvoja, ka viņi tikuši pakļauti policijas vardarbībai un ka iestādes nav veikušas pienācīgu notikušā izmeklēšanu. Turklāt viņi apgalvoja, ka konkrētos notikumus bija motivējuši rasu aizspriedumi.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka, izmeklējot ar vardarbību saistītus konfliktus, valsts iestādēm ir jāuzņemas papildu pienākums spert efektīvus soļus, lai atklātu jebkādu rasistisku motīvu un secinātu, vai etniskais naids un aizspriedumi nav spēlējuši kādu lomu notikušajā. Nešaubīgi, ka pierādīt rasistisku motīvu praksē bieži ir ārkārtīgi grūti. Iestādēm bija jāveic viss, kas saprātīgi būtu sagaidāms konkrētajos apstākļos, lai savāktu un nostiprinātu pierādījumus, izmantotu visus praktiskos līdzekļus ar mērķi atklāt patiesību un pieņemt pilnībā pamatotus un objektīvus lēmumus, pievēršot uzmanību ikvienam aizdomīgam faktam, kas varētu norādīt uz rasistisku motīvu.

Pieteicēju lietā, neskatoties uz ticamu informāciju, kas bija pieejama tiesībsargājošām iestādēm, ka iespējamie uzbrukumi bija ar rasistisku motīvu, nebija pierādījumu, ka tās būtu veikušas jebkādu izmeklēšanu šajā jautājumā. Jo īpaši, nekas netika darīts, lai pārbaudītu Bekos kunga apgalvojumus, ka viņi tikuši rasistiskā veidā aizskarti mutvārdos vai citus apgalvojumus, par kuriem tika minēts atklāta vēstulē, kurā izvirzīti apgalvojumi par līdzīgu neiecietību pret romu izcelsmes cilvēkiem; tāpat nav tikušas veiktas nekādas pārbaudes, vai policijas inspektori iepriekš tikuši iesaistīti līdzīgos starpgadījumos, kā arī vai viņi tikuši pagātnē apsūdzēti par pret-romu noskaņojuma izrādīšanu; tāpat arī nav konstatēts, vai ir veiktas citas izmeklēšanas par to, kā citi inspektori ir veikuši savus pienākumus, strādājot ar etnisko minoritāšu grupām.

Tādēļ Tiesa konstatēja Konvencijas 14. panta pārkāpumu kopsakarā ar 3. pantu sakarā ar to, ka iestādes nav spērušas visus iespējamos soļus, lai izmeklētu, vai apskatāmajos notikumos diskriminācija ir vai nav spēlējusi lomu.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 24/03/2024