Benham pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1996. gada 10. jūnijs

Fakti

Pieteicēju Benham kungu notiesāja maģistrātu tiesa, jo viņš nebija laikā samaksājis pašvaldības uzturēšanas nodokli. Viņam tika piemērots maksimālais sods – trīs mēneši brīvības atņemšanas. Benham kungu nepārstāvēja advokāts un tiesa nenozīmēja advokātu, kas viņam palīdzētu, lai arī viņam bija uz to tiesības.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka fakts, ka viņam nebija automātiskas tiesības uz juridisku pārstāvniecību tiesas sēdē, nozīmēja, ka viņam bija liegta pieeja taisnīgam tiesas procesam.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka, tiklīdz ir apdraudēta personas brīvība, tā taisnīguma interešu nodrošināšanai jāapsver juridiskās pārstāvniecības jautājums. Šajā gadījumā tiklīdz tika konstatēts, ka Benham kungam varēja draudēt brīvības atņemšana un likums, kuru nacionālām tiesām bija jāpiemēro, bija sarežģīts un grūti saprotams, Tiesa nosprieda, ka taisnīguma intereses pieprasīja, lai taisnīga tiesas procesa nodrošināšanai Benham kungam būtu pieeja bezmaksas juridiskai pārstāvniecībai nacionālajās tiesās. Tā kā viņš nesaņēma šādu juridisku palīdzību, Tiesa sprieda, ka viņa tiesības uz taisnīgu tiesu tikušas pārkāptas.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 12/01/2024