Cilvēktiesību gids

Lieta

Bevacqua and S. pret Bulgāriju

Eiropas cilvēktiesību tiesa
2008. gada 12. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma